Vad gör den engelske snickaren när han inte kan sova?

– Han tar fram slip-maskinen!